18 mei COASTAR-conferentie, Scheveningen


Een breed consortium van marktpartijen, onderzoeksinstellingen en overheden heeft zich ingezet voor de ontwikkeling en uitwerking van COASTAR: gerichte en grootschalig inzet van de (diepere) ondergrond voor zoetwatervoorziening en –beheer, middels ondergrondse berging van zoetwater en winning van brakwater.

COASTAR raakt aan circulariteit, klimaatverandering, en zoetwater-beschikbaarheid voor drinkwater, tuinbouw, industrie, natuur en (stedelijk) waterbeheer. Uitgewerkte praktijkvoorbeelden laten zien dat COASTAR kan bijdragen aan het oplossen van (zoet)watervraagstukken in de regio Den Haag-Westland-Rotterdam. Met een groot potentieel langs de hele Nederlandse kust en deltagebieden in de wereld.

Op 18 mei zullen de COASTAR-initiatiefnemers behaalde resultaten tonen en de volgende fase inluiden: een fase van  nadere uitwerking en beproeving van COASTAR-concepten, als opmaat naar onderbouwde beslissingen over mogelijke toekomstige realisaties.

Delen via

© 2024 Allied waters • All Rights Reserved