Het COASTAR-netwerk is een samenwerking van publieke en private organisaties langs de Nederlandse kust, van Zeeland tot Groningen. We organiseren kennisdeling tussen verschillende pilots, regio’s en organisaties, dragen bij aan agendering en bestuurlijk verankering van kennis en ervaring, en geven richting aan vervolginitiatieven. Zo werken we gericht toe naar het realiseren van onze gezamenlijke ambitie: 2040, Nederland weerbaar voor zoetwatertekorten door de kansen in de ondergrond ten volle te benutten.

  • Ervaringen delen: kennisuitwisseling in en tussen verschillende projecten
  • Opschaling: Agendering en bestuurlijk verankeren
  • Opschaling: Richting geven aan vervolginitiatieven
  • Internationale opschaling

DEELNEMERS EN COORDINATIE

Ruim 20 organisaties – van universiteiten en kennisinstellingen tot drinkwaterbedrijven, overheden en bedrijfsleven – werken samen in COASTAR. Kennisinstellingen KWR en Deltares coördineren het netwerk, samen met Arcadis en Acacia Water.

COASTAR bundelt de praktijkervaring vanuit de drinkwater, tuinbouw en de stad met nieuwe kennis uit onderzoeksprogramma’s als TKI COASTAR, Spaarwater en GO-FRESH. Het netwerk ondersteunt het Deltaprogramma Zoetwater door het ontwikkelen van concrete maatregelen voor het veiligstellen van de zoetwatervoorziening in laag-Nederland.

 

© 2024 Allied waters • All Rights Reserved