Flyer

Folder over COASTAR met mogelijke toepassingen in de regio Rotterdam – Westland – Den Haag, zoals de Waterbank Westland, brakwaterwinning in diepe polders en toepassingen voor de industrie.

Download de flyer. 

Film

Korte film over COASTAR ideeën voor de regio Rotterdam – Westland – Den Haag, waarin Rik Janssen (SP, gedeputeerde Provincie Zuid Holland), Koen Zuurbier (onderzoeker grondwater, KWR), Cornelis de Rijke (teeltverantwoorde Prominent Groeneweg II) en Gertjan Zwolsman (Strateeg bronnen, Dunea) aan het woord komen.

Internationale leaflet

Een overzicht van toepassingsmogelijkheden van COASTAR® in Nederland en internationaal.

Download de leaflet.

Rapporten

COASTAR. Managementsamenvatting
Belangrijkste resultaten van verkenningen COASTAR Den Haag – Westland – Rotterdam samengevat.

COASTAR. Verkenning strategische brakwaterwinning
Verkenning van de mogelijkheden voor het winnen en benutten van brak grondwater op twee locaties: drinkwaterproductielocatie Solleveld en de diepe, kwelgevoede Polder de Noordplas.

COASTAR. Verkenning waterbank Westland
Verkenning van de mogelijkheden om infiltratie en onttrekking van grondwater in het Westland in balans te brengen door de toepassing van een waterbanksysteem.

COASTAR. Referentiesituatie hydro(geo)logie
Beschrijving van het grondwater en de bodemopbouw in de Provincie Zuid-Holland; een referentiekader voor de COASTAR verkenningen Den Haag – Westland – Rotterdam.

COASTAR. ‘Het Idee’
Het idee achter COASTAR uitgelegd vanuit het Nederlandse en het internationale perspectief.


© 2018 Allied waters • All Rights Reserved