De Nederlandse delta is dichtbevolkt. Alleen al in de provincie Zuid-Holland wonen en werken nu ruim 3,5 miljoen mensen – en dat aantal zal nog groeien. Inwoners en bedrijven willen hun voeten droog houden én overal en altijd voldoende zoetwater hebben. Ook tuinders hebben het jaar rond hoogwaardig gietwater nodig, juist in droge perioden. Tegelijkertijd hebben de steden en de glastuinbouwgebieden tijdens zomerse piekbuien te kampen met wateroverlast. De waterschappen hebben ‘s zomers veel zoetwater nodig voor het doorspoelen van de polders en weteringen, maar voeren ’s winters veel overtollig water af naar zee. Zo gaat veel waardevol zoetwater verloren.

Drinkwaterbedrijven, waterschappen, gemeenten en tuinders bereiden zich voor op de toekomst. Hoe zorgen we dat er ook over 20 jaar voldoende zoetwater beschikbaar is, voor alle gebruikers en alle functies? Op elk moment? Ons antwoord: door anders te denken en te doen, in lijn met de mogelijkheden die de omgeving én de ondergrond ons bieden.

COASTAR: ondergrond inzetten voor grootschalige zoetwatervoorziening

COASTAR richt zich op grootschalige zoetwatervoorziening door slim gebruik van de ondergrond. Zoetwateropslag in de ondergrond overbrugt het verschil in tijd en ruimte tussen watervraag en wateraanbod. Tegelijkertijd bestrijdt COASTAR de toenemende verzilting door brak grondwater af te vangen en in te zetten voor de productie van zoetwater. Partners in Zuid-Holland ontwikkelen samen COASTAR-oplossingen, van idee naar pilots naar toepassingen. Met zorg en respect voor de bodem en de omgeving.

COASTAR biedt duurzame oplossingen, zodat ook komende generaties kunnen beschikken over voldoende gebiedseigen zoetwater, in Zuid-Holland en elders langs de Nederlandse kust.

Kennisprogramma COASTAR 2019 – 2020: voor duurzame zoetwatervoorziening

Watergebruikers, waterbeheerders, drinkwaterproducenten, bedrijfsleven, overheid en kennisinstituten hebben hun krachten gebundeld om zoetwaterschaarste, wateroverlast en verzilting aan te pakken. Samen realiseren we in deze belangrijke delta een duurzame zoetwatervoorziening, die deel uitmaakt van een circulaire economie.

Het idee voor COASTAR ontstond in 2016. In 2017 en 2018 is de technische haalbaarheid verkend en nu werken we toe naar de start van praktijktesten in 2021. Op vier locaties in Zuid-Holland worden COASTAR-maatregelen verder uitgewerkt – technisch, hydrologisch, beleidsmatig en economisch. Dit doen we binnen een kennisprogramma dat wordt uitgevoerd door kennisinstellingen Deltares en KWR en adviesbureau Arcadis, in samenwerking met het bedrijfsleven en overheden in Zuid-Holland. Lees meer over het kennisprogramma COASTAR 2019-2020. 

Het kennisprogramma ondersteunt het Deltaprogramma Zoetwater door het ontwikkelen van concrete maatregelen voor het veiligstellen van de zoetwatervoorziening in laag-Nederland. Dit kennisprogramma COASTAR wordt mede ondersteund door de Topsector Water & Maritiem.


©2022Allied waters • All Rights Reserved