Animatie Waterbank Westland
Animatie Waterbank Westland
Binnen COASTAR worden de mogelijkheden rondom de ‘Waterbank Westland’ onderzocht. Maar wat is het idee van zo’n Waterbank eigenlijk? In deze animatie wordt dit nader uitgelegd.
All maps on the table
All maps on the table
Since the subsurface plays the main role, many of the COASTAR measures take place outside of our field of vision. There is therefore a need to render the invisible visible;...
Alle kaarten op tafel
Alle kaarten op tafel
Met de ondergrond in de hoofdrol speelt veel van de COASTAR-maatregelen zich buiten ons gezichtsveld af. Noodzaak dus om het onzichtbare zichtbaar te maken; iets waarvoor Liduin Bos, adviseur onderzoeker...
Dutch groundwater management strategy and artificial recharge
Dutch groundwater management strategy and artificial recharge
Deltares and KWR hosted a delegation from the National Groundwater Institute of Thailand, on Friday 21 February. The group was interested in the groundwater management strategy in the Netherlands and...
ROTTERDAM: LEADER IN SUBSURFACE WATER STORAGE
ROTTERDAM: LEADER IN SUBSURFACE WATER STORAGE
If it’s up to Bert de Doelder, the subsurface storage of water in Rotterdam will be given wide scope. De Doelder, a groundwater specialist at the municipality, is pretty proud...
Rotterdam: koploper in ondergrondse waterberging
Rotterdam: koploper in ondergrondse waterberging
Als het aan Bert de Doelder ligt, krijgt ondergrondse waterberging in Rotterdam ruim baan. De Doelder, grondwaterdeskundige bij de gemeente, is best trots dat zijn stad als eerste in Nederland...
COASTAR knowledge programme researches implementability four practical cases
COASTAR knowledge programme researches implementability four practical cases
The COASTAR 2019-2020 knowledge programme makes it clear: the subsurface can, as a supplement to surface options, offer an important source and storage space for a sustainable provision of freshwater.
Kennisprogramma COASTAR onderzoekt de toepasbaarheid van vier praktijktesten
Kennisprogramma COASTAR onderzoekt de toepasbaarheid van vier praktijktesten
Het kennisprogramma COASTAR 2019-2020 is er duidelijk over: de ondergrond kan, aanvullend op de bovengrond, een belangrijke bron en opslaglocatie zijn voor een duurzame zoetwatervoorziening. En dat kan door het...
Nationale opschaling: verbinding COASTAR en het Deltaprogramma Zoetwater
Nationale opschaling: verbinding COASTAR en het Deltaprogramma Zoetwater
COASTAR biedt niet alleen oplossingen voor het zoetwatervraagstuk in Zuid-Holland, ook in andere provincies in laag-Nederland zijn COASTAR maatregelen toe te passen. Daarom ontwikkelen we een opschalingsmethodiek, zodat we deze...
Winning brak grondwater ook interessant in Flevoland?
Winning brak grondwater ook interessant in Flevoland?
Er is een grens aan de hoeveelheid duurzaam te winnen (oever)grondwater in Flevoland. Dit vraagt van de provincie een andere focus voor de lange termijn. Om te bereiken dat waterbesparing...

© 2020 Allied waters • All Rights Reserved