Bijdrage ondergrond aan robuuste zoetwatervoorziening. Kansen voor Nederland in beeld
Bijdrage ondergrond aan robuuste zoetwatervoorziening. Kansen voor Nederland in beeld
COASTAR geeft ons nu een beeld van de kansen die de ondergrond in Nederland biedt om ons beter voor te bereiden op droogte. Na drie droge jaren staat de zoetwatervoorziening...
Hoogheemraadschap van Delfland verkent mogelijkheden COASTAR pilot met tuinbouw
Hoogheemraadschap van Delfland verkent mogelijkheden COASTAR pilot met tuinbouw
Hoogheemraadschap van Delfland is een van de partners in de COASTAR verkenning Westland: droge voeten en voldoende gietwater via de waterbank. Samen met ondernemers verkent zij nu de mogelijkheid voor...
Vier waterissues tegelijk te lijf . COASTAR als voorbeeld voor missiegedreven onderzoek
Vier waterissues tegelijk te lijf . COASTAR als voorbeeld voor missiegedreven onderzoek
Kennisprogramma COASTAR wordt ondersteund met financiële bijdragen vanuit de Topsector Water & Maritiem (TKI Watertechnologie en TKI Deltatechnologie). “Vanuit het topsectorenbeleid wordt nu gesproken over missiegedreven innovatie. Ik...
Kennisprogramma COASTAR breidt uit: verkenning naar kansen in Noord-Holland
Kennisprogramma COASTAR breidt uit: verkenning naar kansen in Noord-Holland
Drinkwaterbedrijf PWN en Provincie Noord-Holland hebben zich aangesloten bij het COASTAR consortium. Zij zijn hiermee officieel partner in het kennisprogramma. We onderzoeken gezamenlijk waar de ondergrond in deze provincie kansen...
COASTAR dingt mee voor innovatieprijs De Vernufteling
COASTAR dingt mee voor innovatieprijs De Vernufteling
Kennisprogramma COASTAR dingt mee voor de publieksprijs van De Vernufteling. Stemmen kan vanaf heden. Koninklijke NL-ingenieurs die de prijs uitreikt heeft COASTAR al een ‘eervolle vermelding’ gegeven. COASTAR dingt mee...
Ondergrondse opslag van zoetwater in een zoute omgeving in “De wereld van Morgen” (NPO1)
Ondergrondse opslag van zoetwater in een zoute omgeving in “De wereld van Morgen” (NPO1)
Tv-programma “De wereld van Morgen” (NPO1) onderzocht maandag 19 oktober oplossingen voor een tekort aan zoetwater en tegen droogte. Deltares onderzoeker Perry de Louw was met presentator Splinter...
Beter zicht op verzilting van het Nederlandse grondwater dankzij nieuw rekenmodel
Beter zicht op verzilting van het Nederlandse grondwater dankzij nieuw rekenmodel
COASTAR partners Deltares en Arcadis hebben gezamenlijk gewerkt aan een nieuw rekenmodel om het zoutgehalte van het grondwater in Nederland te bepalen. Dit deden zij in opdracht van...
Rotterdamse Biënnale roept op tot uitvoeren maatregelen tegen droogte
Rotterdamse Biënnale roept op tot uitvoeren maatregelen tegen droogte
COASTAR maatregelen op de IABR tentoonstelling DOWN TO EARTH: Droogte in de Delta Op 19 september gaat de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR) van start met de tentoonstelling...
Europese duurzaamheidssubsidie (LIFE) voor brakwaterwinning in de duinen
Europese duurzaamheidssubsidie (LIFE) voor brakwaterwinning in de duinen
Drinkwaterbedrijf en natuurbeheerder Dunea heeft namens haar onderzoekpartners een subsidiecontract ondertekend met de Europese Unie. Daarmee komt ruim 3 miljoen euro beschikbaar voor innovatief onderzoek naar de winning en zuivering...
Animatie Waterbank Westland
Animatie Waterbank Westland
Binnen COASTAR worden de mogelijkheden rondom de ‘Waterbank Westland’ onderzocht. Maar wat is het idee van zo’n Waterbank eigenlijk? In deze animatie wordt dit nader uitgelegd.

© 2024 Allied waters • All Rights Reserved