Vier waterissues tegelijk te lijf . COASTAR als voorbeeld voor missiegedreven onderzoek


Kennisprogramma COASTAR wordt ondersteund met financiële bijdragen vanuit de Topsector Water & Maritiem (TKI Watertechnologie en TKI Deltatechnologie). “Vanuit het topsectorenbeleid wordt nu gesproken over missiegedreven innovatie. Ik zie COASTAR hierin als voorloper,” stelt Klaasjan Raat, die het kennisprogramma mede coördineert. Samen met Margreet Schoenmakers van Glastuinbouw Nederland en Toon Boonekamp van Arcadis werd hij geïnterviewd voor het digitaal magazine van de Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel.

Het unieke van COASTAR is dat het meerdere vraagstukken tegelijk aanpakt, vindt Klaasjan Raat. “In het Westland spelen bijvoorbeeld vier grote issues. De vraag naar gietwater vanuit de glastuinbouw, verzilting, wateroverlast bij piekbuien, en de discussie over wat te doen met restproducten van brakwaterontzilting. Voorheen keken we met zoetwatervraagstukken vooral naar het oppervlaktewater. Met COASTAR zoeken we oplossingen in de ondergrond.”

“We hebben veel gietwater nodig, en dat moet van hoge kwaliteit zijn,” vertelt Margreet Schoenmakers, Programmamanager Water bij Glastuinbouw Nederland en verantwoordelijk voor het innovatieprogramma Gluistuinbouw Waterproof. “Behalve regenwater gebruiken we ook grondwater. In het Westland pompen we dit op en halen het zout eruit. De reststroom brengen we terug in de bodem. We vroegen ons af of dit op termijn een duurzame manier is.” Een typische vraag om onder te brengen in COASTAR, wat heeft geleid tot de casus Waterbank Westland, waarbij tuinders zelf de balans tussen vraag en aanbod in gietwater kunnen organiseren, terwijl tegelijkertijd verzilting wordt tegengegaan.

De casus Waterbank Westland is een goed voorbeeld van de COASTAR-aanpak. Klaasjan Raat: “Het is ontzettend goed hoe alle partijen in zo’n kennisprogramma samenkomen en gezamenlijk de agenda bepalen. Zo kunnen we in open sfeer aan vraagstukken werken en overstijgen we de individuele belangen. Vanuit het topsectorenbeleid wordt nu gesproken over missiegedreven innovatie. Ik zie COASTAR hierin als voorloper.”

Het gehele interview met Margreet Schoenmakers, Toon Boonekamp en Klaasjan Raat is te lezen in het digitale magazine van de Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel. In het magazine zijn innovatieve voorbeelden van topsectorprojecten met een maatschappelijke impact verzameld.

 

 

 

 

 

 

 

Delen via

© 2024 Allied waters • All Rights Reserved