Ondergrondse opslag van zoetwater in een zoute omgeving in “De wereld van Morgen” (NPO1)


Tv-programma “De wereld van Morgen” (NPO1) onderzocht maandag 19 oktober oplossingen voor een tekort aan zoetwater en tegen droogte. Deltares onderzoeker Perry de Louw was met presentator Splinter Cabot in Zeeland om uitleg te geven over ondergrondse opslag van zoetwater in een zoute omgeving. Het overtollige zoete water dat in de winter anders ongebruikt de zee in wordt geloosd, wordt hier via een infiltratiesysteem in de kreekrug opgeslagen voor irrigatie van gewassen in de zomer. In de uitzending komen diverse (geofysische) meetsystemen aan bod voor metingen in de ondergrond, bijvoorbeeld de EM-SlimFlex.

In kennisprogramma COASTAR bouwen we voort op kleinschalige zoet/zout toepassingen zoals het infiltratiesysteem in Zeeland. Goed inzicht in het systeem is daarvoor belangrijk: metingen dragen daaraan bij en pilots op kleine schaal zorgen voor nieuwe inzichten die nodig zijn om maatregelen uiteindelijk op een grotere schaal te kunnen implementeren. Ook de geofysische meetsystemen zoals ontwikkeld en toegepast in Zeeland bewijzen hun nut in COASTAR toepassingen.

In de uitzending is er ook aandacht voor het opslaan van overtollig winterwater in het hoge zandgebied dat hier nog nauwelijks als oplossing wordt toegepast maar grote potenties heeft. Op de Utrechtse Heuvelrug wordt gesproken over de mogelijkheid om rivierwater op te slaan en de omzetting van naaldbos naar loofbos waarmee meer dan een miljoen liter per hectare per jaar aan de grondwatervoorraad kan worden toegevoegd.

Terugkijken NPO1 uitzending De Wereld van morgen  vanaf minuut 00:30:50

Delen via

© 2024 Allied waters • All Rights Reserved