Ondergrond als oplossing voor robuuste zoetwatervoorziening
Ondergrond als oplossing voor robuuste zoetwatervoorziening
Inzet van de ondergrond bij het oplossen van watervraagstukken: het is een bekende benadering voor waterbedrijven, die sinds halverwege de vorige eeuw verzilting van drinkwaterbronnen tegengaan met duinwaterinfiltratiesystemen.

© 2024 Allied waters • All Rights Reserved