Alle kaarten op tafel
Alle kaarten op tafel
Met de ondergrond in de hoofdrol speelt veel van de COASTAR-maatregelen zich buiten ons gezichtsveld af. Noodzaak dus om het onzichtbare zichtbaar te maken; iets waarvoor Liduin Bos, adviseur onderzoeker...
Dutch groundwater management strategy and artificial recharge
Dutch groundwater management strategy and artificial recharge
Deltares and KWR hosted a delegation from the National Groundwater Institute of Thailand, on Friday 21 February. The group was interested in the groundwater management strategy in the Netherlands and...
Rotterdam: koploper in ondergrondse waterberging
Rotterdam: koploper in ondergrondse waterberging
Als het aan Bert de Doelder ligt, krijgt ondergrondse waterberging in Rotterdam ruim baan. De Doelder, grondwaterdeskundige bij de gemeente, is best trots dat zijn stad als eerste in Nederland...
Kennisprogramma COASTAR onderzoekt de toepasbaarheid van vier praktijktesten
Kennisprogramma COASTAR onderzoekt de toepasbaarheid van vier praktijktesten
Het kennisprogramma COASTAR 2019-2020 is er duidelijk over: de ondergrond kan, aanvullend op de bovengrond, een belangrijke bron en opslaglocatie zijn voor een duurzame zoetwatervoorziening. En dat kan door het...
Nationale opschaling: verbinding COASTAR en het Deltaprogramma Zoetwater
Nationale opschaling: verbinding COASTAR en het Deltaprogramma Zoetwater
COASTAR biedt niet alleen oplossingen voor het zoetwatervraagstuk in Zuid-Holland, ook in andere provincies in laag-Nederland zijn COASTAR maatregelen toe te passen. Daarom ontwikkelen we een opschalingsmethodiek, zodat we deze...
Winning brak grondwater ook interessant in Flevoland?
Winning brak grondwater ook interessant in Flevoland?
Er is een grens aan de hoeveelheid duurzaam te winnen (oever)grondwater in Flevoland. Dit vraagt van de provincie een andere focus voor de lange termijn. Om te bereiken dat waterbesparing...
COASTAR op de Kennisdag Zoetwater. ‘Omgaan met risico’s en onzekerheden
COASTAR op de Kennisdag Zoetwater. ‘Omgaan met risico’s en onzekerheden
Deltaprogramma Zoetwater organiseerde op dinsdag 24 september 2019 voor de achtste keer de Kennisdag Zoetwater. ‘Omgaan met risico’s en onzekerheden op het gebied van zoetwater’ was het thema van de...
Aftrap COASTAR casus Brakwaterwinning polders. Samen op zoek naar oplossingen tegen verbrakking grondwater
Aftrap COASTAR casus Brakwaterwinning polders. Samen op zoek naar oplossingen tegen verbrakking grondwater
Onder de polder Middelburg en Tempelpolder (MT-polder), tussen Bodegraven, Reeuwijk, Boskoop en Gouda, zit van oudsher brak grondwater. Omdat de polder laag ligt, komt dit brakke grondwater naar boven in...
Haalbaarheid van waterbank in Westland onderzocht
Haalbaarheid van waterbank in Westland onderzocht
Is het mogelijk om met een waterbank voor tuinbouwbedrijven de verzilting van de ondergrond in het Westland tegen te gaan? Een eerste verkenning wees uit van wel. Binnen het kennisprogramma...
COASTAR gepresenteerd op internationaal symposium Managed Aquifer Recharge
COASTAR gepresenteerd op internationaal symposium Managed Aquifer Recharge
Tijdens het driejaarlijkse internationale symposium rond managed aquifer recharge (ISMAR) in Madrid toonden KWR en Arcadis resultaten van twee jaar samenwerking binnen het Allied Waters collab SALutions en van de...

© 2024 Allied waters • All Rights Reserved