Nationale opschaling: verbinding COASTAR en het Deltaprogramma Zoetwater
Nationale opschaling: verbinding COASTAR en het Deltaprogramma Zoetwater
COASTAR biedt niet alleen oplossingen voor het zoetwatervraagstuk in Zuid-Holland, ook in andere provincies in laag-Nederland zijn COASTAR maatregelen toe te passen. Daarom ontwikkelen we een opschalingsmethodiek, zodat we deze...
Winning brak grondwater ook interessant in Flevoland?
Winning brak grondwater ook interessant in Flevoland?
Er is een grens aan de hoeveelheid duurzaam te winnen (oever)grondwater in Flevoland. Dit vraagt van de provincie een andere focus voor de lange termijn. Om te bereiken dat waterbesparing...
COASTAR op de Kennisdag Zoetwater. ‘Omgaan met risico’s en onzekerheden
COASTAR op de Kennisdag Zoetwater. ‘Omgaan met risico’s en onzekerheden
Deltaprogramma Zoetwater organiseerde op dinsdag 24 september 2019 voor de achtste keer de Kennisdag Zoetwater. ‘Omgaan met risico’s en onzekerheden op het gebied van zoetwater’ was het thema van de...
Aftrap COASTAR casus Brakwaterwinning polders. Samen op zoek naar oplossingen tegen verbrakking grondwater
Aftrap COASTAR casus Brakwaterwinning polders. Samen op zoek naar oplossingen tegen verbrakking grondwater
Onder de polder Middelburg en Tempelpolder (MT-polder), tussen Bodegraven, Reeuwijk, Boskoop en Gouda, zit van oudsher brak grondwater. Omdat de polder laag ligt, komt dit brakke grondwater naar boven in...
Haalbaarheid van waterbank in Westland onderzocht
Haalbaarheid van waterbank in Westland onderzocht
Is het mogelijk om met een waterbank voor tuinbouwbedrijven de verzilting van de ondergrond in het Westland tegen te gaan? Een eerste verkenning wees uit van wel. Binnen het kennisprogramma...
COASTAR gepresenteerd op internationaal symposium Managed Aquifer Recharge
COASTAR gepresenteerd op internationaal symposium Managed Aquifer Recharge
Tijdens het driejaarlijkse internationale symposium rond managed aquifer recharge (ISMAR) in Madrid toonden KWR en Arcadis resultaten van twee jaar samenwerking binnen het Allied Waters collab SALutions en van de...
Actief grondwaterbeheer onvermijdelijk, maar wie voert de regie?
Actief grondwaterbeheer onvermijdelijk, maar wie voert de regie?
Actief grondwaterbeheer, in zowel Hoog- als Laag-Nederland, is dringend gewenst om de zoetwatervoorziening veilig te stellen, zo stellen Klaasjan Raat (KWR) en collega’s in een opiniërend artikel in H2O online.
Infiltratieputten houden metro de Hoekse Lijn droog
Infiltratieputten houden metro de Hoekse Lijn droog
Hevige buien kunnen veel hinder geven in de stad. Tijdens de aanleg van het metrotracé Hoekse Lijn leidde wateroverlast tot storingen aan installaties van het spoorsysteem bij Hoek van Holland.
COASTAR gaat naar Chili
COASTAR gaat naar Chili
Bepaalde regio’s in Chili worden gekenmerkt als droge gebieden mede doordat Chili momenteel op sommige plekken te veel grondwater oppompt. Om de groeiende vraag naar zoetwater voor de landbouw, industrie...
Brakke polders: grondstof voor drinkwater én verzoeting van de polder
Brakke polders: grondstof voor drinkwater én verzoeting van de polder
Om de groeiende drinkwatervraag op te kunnen vangen, kan het brakke tot zoute grondwater dat opwelt vanuit de ondergrond worden opgevangen en ontzilt. Dit zou in Nederland kunnen zorgen voor...

© 2023 Allied waters • All Rights Reserved