Haalbaarheid van waterbank in Westland onderzocht


Is het mogelijk om met een waterbank voor tuinbouwbedrijven de verzilting van de ondergrond in het Westland tegen te gaan? Een eerste verkenning wees uit van wel. Binnen het kennisprogramma COASTAR wordt het systeem verder uitgewerkt. Eind 2020 moet duidelijk zijn of het idee van de waterbank echt levensvatbaar is.

De Waterbank Westland is een organisatorische oplossing, die het mogelijk maakt dat de tuinbouwsector voldoende overtollig regenwater in de ondergrond injecteert om de zoetwatervoorraad aan te vullen. Het onttrekken van grondwater kost een tuinder dan geld of rechten en het injecteren van hemelwater levert juist geld of rechten op. Hiermee wordt gezorgd voor een betere balans tussen vraag en aanbod van water.

Deze aanpak verschilt wezenlijk van die in het buitenland, zegt onderzoeker Sija Stofberg van KWR. “Andere landen hebben al waterbanken, maar deze zijn puur bedoeld voor het grondwatergebruik in gebieden met watertekorten en niet voor het tegengaan van verzilting. Dat maakt het systeem in het Westland uniek.”

Meer lezen: https://www.h2owaternetwerk.nl/h2o-actueel/haalbaarheid-van-waterbank-in-westland-onderzocht

Delen via

© 2024 Allied waters • All Rights Reserved