Nationale opschaling: verbinding COASTAR en het Deltaprogramma Zoetwater


COASTAR biedt niet alleen oplossingen voor het zoetwatervraagstuk in Zuid-Holland, ook in andere provincies in laag-Nederland zijn COASTAR maatregelen toe te passen. Daarom ontwikkelen we een opschalingsmethodiek, zodat we deze potentie – letterlijk – in kaart kunnen brengen voor andere gebieden in laag-Nederland en wereldwijd. Dit doen we in expertsessies. Waar zijn de (maatschappelijke) baten voor watervoorziening en waterbeheer te halen?

De inzichten die voortkomen uit deze studie zijn niet alleen van belang en interessant voor de regionale partijen. Daarom werken we nauw samen met het Deltaprogramma Zoetwater. De kentallen die wij aanleveren, worden gebruikt bij het opstellen van het Regeringsbesluit Uitvoeringsprogramma Deltaplan Zoetwater in het voorjaar van 2021. Hiermee willen we ervoor zorgen dat de ondergrond integraal wordt meegenomen in het nationale (zoet)waterbeleid zodat we beter voorbereid zijn op toekomstige veranderingen die ons watersysteem direct of indirect beïnvloeden, zoals de toename in het aantal droge zomers.

Delen via

© 2024 Allied waters • All Rights Reserved