Winning brak grondwater ook interessant in Flevoland?


Er is een grens aan de hoeveelheid duurzaam te winnen (oever)grondwater in Flevoland. Dit vraagt van de provincie een andere focus voor de lange termijn. Om te bereiken dat waterbesparing en alternatieve bronnen gemeengoed worden, moeten er daadwerkelijk stappen gezet worden in wet- en regelgeving en in de uitvoering. Een van de mogelijke bronnen is brak grondwater, zo blijkt uit een studie voor de provincie Flevoland door Janneke Pouwels (Deltares) en Sija Stofberg (KWR). Eerdere verkenningen voor Zuid-Holland binnen COASTAR dienden als inspiratie.

Brak grondwater is een grote potentiële waterbron en kan bijvoorbeeld gewonnen worden door het afvangen van brak kwelwater. Kwelwater is continu beschikbaar en is daarom een constante, betrouwbare waterbron. Daarnaast is de kwaliteit van brakke kwel, afgezien van het zoutgehalte, over het algemeen hoog omdat er in brakke watervoerende pakketten vaak nog weinig antropogene verontreinigingen aanwezig zijn. In verschillende delen van Flevoland komt brak kwelwater voor. Daarnaast zou diep brak grondwater en nabij het IJsselmeer diep brak water gewonnen kunnen worden.

Het afvangen van brakke kwel staat momenteel in de kinderschoenen en is daarom nog niet direct toe te passen. Binnen het kennisprogramma COASTAR wordt samen met waterbedrijf Oasen en Hoogheemraadschap van Rijnland een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar het afvangen van brakke kwel in de Polder Middelburg en Tempelpolder in Zuid-Holland. Ook Waternet onderzoekt of brakke kwel in de Horstermeer afgevangen kan worden

Delen via

© 2024 Allied waters • All Rights Reserved