Aftrap COASTAR casus Brakwaterwinning polders. Samen op zoek naar oplossingen tegen verbrakking grondwater


Onder de polder Middelburg en Tempelpolder (MT-polder), tussen Bodegraven, Reeuwijk, Boskoop en Gouda, zit van oudsher brak grondwater. Omdat de polder laag ligt, komt dit brakke grondwater naar boven in de polder. Drinkwaterbedrijven Oasen en Dunea, Hoogheemraadschap van Rijnland, Provincie Zuid-Holland, en kennisinstellingen Deltares, Arcadis en KWR kijken nu naar gezamenlijke oplossingen tegen de verbrakking van grond- en oppervlaktewater. De aftrap van deze COASTAR casus project was 15 juli in de MT-polder.

Voor Oasen wordt in het project gekeken naar de mogelijkheden voor (brak) grondwaterwinning in de MT-polder en langs de Oude Rijn. Dit is een verkennend onderzoek naar alternatieve bronnen voor na 2040. Oasen zou graag waterwinningen ontwikkelen in het noorden van zijn voorzieningsgebied, grofweg boven de A12. Door brak grondwater te winnen wordt de zoute kwel verminderd. En wanneer dit brakke grondwater vervolgens met membranen wordt gezuiverd, kan er tegelijk goed drinkwater van worden gemaakt. Een win-win situatie. Het concentraat moet dan wel ergens naar toe kunnen.

MT-polder (links) die veel lager ligt dan de omringende polders (rechts).

MT-polder (links) die veel lager ligt dan de omringende polders (rechts). Foto: Oasen

Bron: https://oasen.nl/nieuws/samen-op-zoek-naar-oplossingen-tegen-verbrakking-grondwater

Delen via

© 2024 Allied waters • All Rights Reserved