Actief grondwaterbeheer onvermijdelijk, maar wie voert de regie?
Actief grondwaterbeheer onvermijdelijk, maar wie voert de regie?
Actief grondwaterbeheer, in zowel Hoog- als Laag-Nederland, is dringend gewenst om de zoetwatervoorziening veilig te stellen, zo stellen Klaasjan Raat (KWR) en collega’s in een opiniërend artikel in H2O online.
Infiltratieputten houden metro de Hoekse Lijn droog
Infiltratieputten houden metro de Hoekse Lijn droog
Hevige buien kunnen veel hinder geven in de stad. Tijdens de aanleg van het metrotracé Hoekse Lijn leidde wateroverlast tot storingen aan installaties van het spoorsysteem bij Hoek van Holland.
COASTAR gaat naar Chili
COASTAR gaat naar Chili
Bepaalde regio’s in Chili worden gekenmerkt als droge gebieden mede doordat Chili momenteel op sommige plekken te veel grondwater oppompt. Om de groeiende vraag naar zoetwater voor de landbouw, industrie...
Brakke polders: grondstof voor drinkwater én verzoeting van de polder
Brakke polders: grondstof voor drinkwater én verzoeting van de polder
Om de groeiende drinkwatervraag op te kunnen vangen, kan het brakke tot zoute grondwater dat opwelt vanuit de ondergrond worden opgevangen en ontzilt. Dit zou in Nederland kunnen zorgen voor...
Ondergrondse waterberging in Nederland. Een overzicht.
Ondergrondse waterberging in Nederland. Een overzicht.
De ondergrondse opslag van tijdelijke overschotten water vindt steeds vaker toepassing in het Nederlandse waterbeheer. In de tuinbouw is de ondergrondse opslag inmiddels gangbaar, in de stad wordt de Urban...
Grootschalige zoetwatervoorziening in laag-Nederland door slim gebruik van de ondergrond
Grootschalige zoetwatervoorziening in laag-Nederland door slim gebruik van de ondergrond
Waterschappen, drinkwaterbedrijven, kennisinstituten, Arcadis, Provincie Zuid-Holland en de glastuinbouw hebben zich vandaag voor drie jaar gecommitteerd aan het verder ontwikkelen van COASTAR, een innovatie in zoetwatermanagement. Elf partijen ondertekenden een...
18 mei COASTAR-conferentie, Scheveningen
18 mei COASTAR-conferentie, Scheveningen
Een breed consortium van marktpartijen, onderzoeksinstellingen en overheden heeft zich ingezet voor de ontwikkeling en uitwerking van COASTAR: gerichte en grootschalig inzet van de (diepere) ondergrond voor zoetwatervoorziening en –beheer,...
COASTAR: Zout op afstand, zoet op voorraad
COASTAR: Zout op afstand, zoet op voorraad
Wat houdt COASTAR in, en hoe zien wij de toekomst met COASTAR? In deze film worden de ideeën duidelijk.
Onderzoek naar grootschalige, ondergrondse opslag van zoetwater regio den haag, westland en rotterdam van start
Onderzoek naar grootschalige, ondergrondse opslag van zoetwater regio den haag, westland en rotterdam van start
In het project COASTAR (COastal Aquifer STorage and Recovery) dat recentelijk is gestart, onderzoekt KWR samen met Deltares en Arcadis de haalbaarheid van grootschalige ondergrondse opslag van zoet water in...
Ondergrond als oplossing voor robuuste zoetwatervoorziening
Ondergrond als oplossing voor robuuste zoetwatervoorziening
Inzet van de ondergrond bij het oplossen van watervraagstukken: het is een bekende benadering voor waterbedrijven, die sinds halverwege de vorige eeuw verzilting van drinkwaterbronnen tegengaan met duinwaterinfiltratiesystemen.

© 2024 Allied waters • All Rights Reserved