COASTAR gaat naar Chili


Bepaalde regio’s in Chili worden gekenmerkt als droge gebieden mede doordat Chili momenteel op sommige plekken te veel grondwater oppompt. Om de groeiende vraag naar zoetwater voor de landbouw, industrie en huishoudens aan te kunnen wordt vooral gekeken naar nieuwe zoetwaterbronnen naast het water uit rivieren en meren. Het uitputten van de grond- en oppervlaktewatervoorraden zonder te voorzien in het behouden en vergroten van deze voorraden leidt op termijn tot tekorten en mogelijk verzilting van het water. Ook in Chili.

Via een Partners voor Water project gaat het consortium Arcadis, KWR en Deltares aan de slag om het in Nederland ontwikkelde COASTAR concept te introduceren in Chili. Het consortium werkt hiervoor samen met Van Essen, Fugro, Hellema en regionale partners zoals Corporación de Desarrollo Productivo, Rabo Chile, Junta de Vigilancia Rio Elqui y sus Alfuentes, Region de Comquimbo en de Universiteit van La Serena.

COASTAR staat voor COastal Aquifer STorage And Recovery. De COASTAR maatregel in Chili wordt een op maat gemaakte, robuuste ondergrondse wateropslag en heeft als doel om het verschil tussen het wateraanbod en de watervraag in tijd en ruimte te overbruggen. De COASTAR kennis wordt gecombineerd met de waterverdelingstool voor deze regio van de University of La Serena. De International Water Ambition (IWA), een gezamenlijke inspanning van de ministeries van Buitenlandse Zaken, Economische Zaken en Infrastructuur en Waterstaat, vindt COASTAR één van de IWA-showcases. “Met de IWA-testlabs wil IWA Nederland zich wereldwijd profileren als het innovatiecentrum voor water”, aldus Marie-Josée Jenniskens (programmaleider IWA namens het ministerie van Economische Zaken in Nederland).

‘Een van de bronnen is het smeltwater uit de bergen, dat normaliter wordt afgevoerd via de rivieren naar zee. Met COASTAR wordt dit water afgevangen en opgeslagen in de ondergrond in een vallei bij de kust. Tijdens dit project onderzoeken we hoe we dit het beste kunnen doen,’ licht Esther van Baaren, namens Deltares toe. ‘Door infiltratie van water worden de grondwatervoorraden weer aangevuld waardoor deze zich tijdig kunnen herstellen. Het grondwaterreservoir blijft zo in gebruik voor bijvoorbeeld irrigatie van de olijfboomgaarden. Naast het combineren van oppervlakte- en grondwatersystemen kunnen ook andere waterbronnen worden aangesproken die water toevoegen aan de waterketen. Bijvoorbeeld het gereinigde water van de stedelijke afvalwaterzuiveringsinstallaties. Dit laatste hoort niet bij het huidige project, maar kan in een later stadium worden toegevoegd. Met behulp van deze COASTAR maatregel wordt er gewerkt aan de waterbeschikbaarheid voor nu en de generatie na ons in Chili. Hiermee voldoet het project in ruime mate aan de SDG 6 schoon water en sanitatie.’

Het project start in april  2019 en medio 2020 wordt de pilot geïmplementeerd in het veld.

Bron: https://www.deltares.nl/nl/nieuws/coastar-gaat-naar-chili/

Delen via

© 2024 Allied waters • All Rights Reserved