COASTAR gepresenteerd op internationaal symposium Managed Aquifer Recharge


Tijdens het driejaarlijkse internationale symposium rond managed aquifer recharge (ISMAR) in Madrid toonden KWR en Arcadis resultaten van twee jaar samenwerking binnen het Allied Waters collab SALutions en van de strategische samenwerking COASTAR. Deze strategische samenwerking in de kustgebieden heeft als doel met grootschalige ingrepen in de ondergrond zoet (grond)water op voorraad te houden, en verzilting juist tegen te gaan.

SALutions richt zich op ontwikkeling en toepassingen van innovatieve oplossingen voor de zoetwatervoorziening, met name in kustgebieden, met de focus op inzet van de ondergrond voor een robuuste en duurzame zoetwatervoorziening. COASTAR heeft als doel met grootschalige ingrepen in de ondergrond van zoet (grond)water op voorraad te houden, en verzilting juist tegen te gaan.

KWR, Arcadis werken vanuit SALutions samen met onder andere Deltares en verschillende overheidspartijen en (water)bedrijven in Zuid-Holland aan COASTAR. Deze strategische samenwerking in de kustgebieden heeft als doel met grootschalige ingrepen in de ondergrond zoet (grond)water op voorraad te houden, en verzilting juist tegen te gaan. COASTAR ontwikkelt ook toepassingen het afvangen en ontzilten van brakwater voor zoetwatergebruik langs de kustlijn en in diepe polders met brakke kwel.

Zowel de lokale toepassing van ondergrondse wateropslag in glastuinbouw en stedelijk gebied, als de aanpak binnen COASTAR worden tijdens ISMAR aan de wetenschappelijke gemeenschap en de watersector gepresenteerd.

Meer weten: kwrwater.nl/actueel/salutions-en-coastar-gepresenteerd-op-internationaal-symposium-managed-aquifer-recharge/

Onder de vlag van Allied Waters profileren Arcadis en KWR zich tijdens de ISMAR met het project Salutions. Door lokale zoetwateroverschotten vast te houden in de ondergrond, zorgt Salutions voor het op peil houden van de watervoorraad.

Onder de vlag van Allied Waters profileren Arcadis en KWR zich tijdens de ISMAR met het project Salutions. Door lokale zoetwateroverschotten vast te houden in de ondergrond, zorgt Salutions voor het op peil houden van de watervoorraad.

Delen via

© 2024 Allied waters • All Rights Reserved