Save the date: maandag 24 oktober 2022 COASTAR symposium Leren, realiseren en opschalen
Save the date: maandag 24 oktober 2022 COASTAR symposium Leren, realiseren en opschalen
Op maandagmiddag 24 oktober markeren we de overgang van COASTAR van kennisprogramma naar een netwerk waarbinnen we met elkaar leren, realiseren en opschalen. Deltacommissaris Peter Glas zal deze middag zijn...
Dunea onderzoekt inzet van brak grondwater als nieuwe drinkwaterbron. Pilot Scheveningen geopend
Dunea onderzoekt inzet van brak grondwater als nieuwe drinkwaterbron. Pilot Scheveningen geopend
Kan een duinwaterbedrijf brak grondwater inzetten voor de productie van drinkwater? En door dat water strategisch te winnen, ook meer ruimte creëren voor zoetwateropslag onder de duinen? Dunea, KWR, Deltares...
Wateroverlast en verzilting effectief tegengaan met een waterbank voor het Westland
Wateroverlast en verzilting effectief tegengaan met een waterbank voor het Westland
Wateroverlast en verzilting van de ondergrond kunnen effectief worden tegengegaan met een waterbanksysteem voor (tuinbouw)bedrijven in het Westland. Dat is de belangrijke conclusie van het rapport COASTAR Waterbank Westland: droge...
COASTAR-webinars op 28 september en 5 oktober
COASTAR-webinars op 28 september en 5 oktober
Het Nederlandse laagland kent zo zijn eigen (bekende) watervraagstukken: soms hebben we te weinig zoetwater, soms te veel of willen we graag extra voorraad. De ondergrond biedt kansen om de...
Effectief monitoren van de prestaties van ondergrondse waterbergingssystemen
Effectief monitoren van de prestaties van ondergrondse waterbergingssystemen
Rotterdam heeft grote ambities voor de ondergrondse opslag van regenwater voor later gebruik. Maar: hoe beheer je effectief vele diepinfiltratiesystemen in stedelijk gebied? Twee COASTAR rapporten helpen om een digitale...
Bijdrage ondergrond aan robuuste zoetwatervoorziening. Kansen voor Nederland in beeld
Bijdrage ondergrond aan robuuste zoetwatervoorziening. Kansen voor Nederland in beeld
COASTAR geeft ons nu een beeld van de kansen die de ondergrond in Nederland biedt om ons beter voor te bereiden op droogte. Na drie droge jaren staat de zoetwatervoorziening...
Hoogheemraadschap van Delfland verkent mogelijkheden COASTAR pilot met tuinbouw
Hoogheemraadschap van Delfland verkent mogelijkheden COASTAR pilot met tuinbouw
Hoogheemraadschap van Delfland is een van de partners in de COASTAR verkenning Westland: droge voeten en voldoende gietwater via de waterbank. Samen met ondernemers verkent zij nu de mogelijkheid voor...
Vier waterissues tegelijk te lijf . COASTAR als voorbeeld voor missiegedreven onderzoek
Vier waterissues tegelijk te lijf . COASTAR als voorbeeld voor missiegedreven onderzoek
Kennisprogramma COASTAR wordt ondersteund met financiële bijdragen vanuit de Topsector Water & Maritiem (TKI Watertechnologie en TKI Deltatechnologie). “Vanuit het topsectorenbeleid wordt nu gesproken over missiegedreven innovatie. Ik...
Kennisprogramma COASTAR breidt uit: verkenning naar kansen in Noord-Holland
Kennisprogramma COASTAR breidt uit: verkenning naar kansen in Noord-Holland
Drinkwaterbedrijf PWN en Provincie Noord-Holland hebben zich aangesloten bij het COASTAR consortium. Zij zijn hiermee officieel partner in het kennisprogramma. We onderzoeken gezamenlijk waar de ondergrond in deze provincie kansen...
COASTAR dingt mee voor innovatieprijs De Vernufteling
COASTAR dingt mee voor innovatieprijs De Vernufteling
Kennisprogramma COASTAR dingt mee voor de publieksprijs van De Vernufteling. Stemmen kan vanaf heden. Koninklijke NL-ingenieurs die de prijs uitreikt heeft COASTAR al een ‘eervolle vermelding’ gegeven. COASTAR dingt mee...

© 2023 Allied waters • All Rights Reserved