Save the date: maandag 24 oktober 2022 COASTAR symposium Leren, realiseren en opschalen


Op maandagmiddag 24 oktober markeren we de overgang van COASTAR van kennisprogramma naar een netwerk waarbinnen we met elkaar leren, realiseren en opschalen. Deltacommissaris Peter Glas zal deze middag zijn visie geven op de toekomst van robuust water- en landgebruik en de rol van oplossingen in de ondergrond. Verschillende COASTAR-oplossingen passeren de revue, en bestuurders gaan in gesprek over hoe we realisatie in de komende jaren vorm gaan geven.

In onze delta kan de ondergrond kan een belangrijke bijdrage leveren aan een robuuste zoetwatervoorziening voor de toekomst. Zoetwateropslag in de ondergrond overbrugt het verschil in tijd en ruimte tussen watervraag en wateraanbod. Strategische winning van brak grondwater kan verzilting tegengaan en een bron zijn voor zoetwater. In TKI-kennisprogramma COASTAR hebben partners van Zuid-Holland tot Groningen de afgelopen jaren concepten en technieken verder beproefd. Zoet op voorraad, zout op afstand.

Op maandag 24 oktober markeren we de overgang van COASTAR van kennisprogramma naar een netwerk waarbinnen we met elkaar leren, realiseren en opschalen. Deltacommissaris Peter Glas zal deze middag zijn visie geven op de toekomst van robuust water- en landgebruik en de rol van oplossingen in de ondergrond. Verschillende COASTAR-oplossingen passeren de revue, en bestuurders gaan in gesprek over hoe we realisatie in de komende jaren vorm gaan geven. We sluiten af met een borrel en een toost op verdere samenwerking in het COASTAR-netwerk.

De officiële uitnodiging met locatie en programma volgt binnenkort, maar noteer maandagmiddag 24 oktober alvast in uw agenda.

Hartelijke groet, namens alle partners in TKI-kennisprogramma COASTAR,

Ida de Groot-Wallast (Deltares)
Klaasjan Raat (KWR)

Delen via

© 2024 Allied waters • All Rights Reserved