COASTAR geschiktheidskaarten. Water winnen of opslaan: op deze kaarten vind je ondergrondse kansen in jouw kustgebied!


Het kennisprogramma COASTAR heeft in kaart gebracht waar de ondergrond in Nederlandse kustgebieden kan bijdragen aan een meer robuuste zoetwatervoorziening. Er blijken volop kansen voor ondergrondse berging van regenwater én de winning van brak grondwater, waarmee we verzilting tegengaan en zoetwater kunnen produceren. COASTAR heeft deze kansrijke locaties letterlijk in kaart gebracht. De geohydrologische geschiktheidskaarten zijn een uitstekend startpunt voor verder onderzoek en gesprekken in de regio.

De experts in COASTAR hebben diverse geohydrologische factoren gebruikt als indicatoren voor de geschiktheid van de bodem voor ondergrondse zoetwateropslag en brakwaterwinning. Op basis van een aantal kritische waarden zijn twee geohydrologische geschiktheidskaarten opgesteld: een voor ondergrondse opslag van zoetwater en een voor brakwaterwinning. In één oogopslag zie je welke locaties ‘niet’ of ‘mogelijk’ tot ‘zeer geschikt’ zijn, op 250 meter nauwkeurig. De kansenkaarten zijn een startpunt voor provincies, gemeenten, drinkwaterbedrijven, waterschappen, marktpartijen en kennisinstellingen om in gesprek te gaan over mogelijke oplossingen voor zoetwatervraagstukken die de ondergrond biedt.

Lees meer in dit H2O artikel.

Of bekijk de geschiktheidskaarten:
COASTAR Kansrijkheidskaart Nederland Ondergrondse waterberging
COASTAR Kansrijkheidskaart Nederland Brakwaterwinning

Delen via

© 2024 Allied waters • All Rights Reserved