Save the dates: drie COASTAR webinars in najaar 2023


‘Zoet op voorraad, zout op afstand’, dat is het motto van het COASTAR-netwerk. Ruim 20 partijen – van Zeeland tot Groningen – werken samen in dit netwerk. Onze ambitie: 2040, Nederland weerbaar voor zoetwatertekorten door de kansen in de ondergrond ten volle te benutten.

COASTAR bouwt voort op decennialange ervaringen met inzet van de ondergrond voor watervoorziening in de Nederlandse drinkwaterduinen en recente kleinschalige toepassingen in land- en tuinbouw en de stad. In het netwerk werken we aan verdere toepassing, opschaling en implementatie.

Dit najaar organiseren we drie webinars om kennis en ervaring breed te delen. Meer informatie volgt, maar zet deze datums alvast in je agenda.

COASTAR webinar 2023-1: donderdag 7 september 2023, 15:00 – 16:30

COASTAR in de praktijk, in vogelvlucht langs de Nederlandse kust. (1) Hoe gebruiken agrariërs op Texel de ondergrond om schaars zoetwater te bergen? (2) Waterhergebruik tussen sectoren, dankzij de ondergrond. (3) Een waterbank verbindt tuinders in het Westland. (4) Brak grondwater, een nieuwe drinkwaterbron voor Dunea.

COASTAR webinar 2023-2: dinsdag 3 oktober 2023, 15:00 – 16:30

Onderwerp volgt.

COASTAR webinar 2023-3: donderdag 16 november 2023, 15:00 – 16:30

Onderwerp volgt.

Een waterbank verbindt tuinders in het Westland. Op het COASTAR-webinar leer je meer over achtergrond en laatste stand van zaken.

Een waterbank verbindt tuinders in het Westland. Op het COASTAR-webinar leer je meer over achtergrond en laatste stand van zaken.

Delen via

© 2024 Allied waters • All Rights Reserved