Effectief monitoren van de prestaties van ondergrondse waterbergingssystemen


Rotterdam heeft grote ambities voor de ondergrondse opslag van regenwater voor later gebruik. Maar: hoe beheer je effectief vele diepinfiltratiesystemen in stedelijk gebied? Twee COASTAR rapporten helpen om een digitale vinger aan de pols te kunnen houden.

“In 2050 wil onze stad geen hemelwater meer via het riool afvoeren. Bovengrondse oplossingen kosten te veel ruimte. Daarom kiezen we ervoor het water te infiltreren,” vertelt Bert de Doelder, grondwaterdeskundige bij de gemeente. Bert is de drijvende kracht achter de realisatie van meerdere ‘Urban Waterbuffer’ systemen, in navolging van het systeem dat sinds 2018 hemelwater in en om het Sparta voetbalstadion verzamelt, ondergronds bergt en later terug levert voor besproeiing van het kunstgrasveld.

“Bij Sparta hebben we het beheer en onderhoud uitbesteed,” vertelt De Doelder. “Maar nu we toewerken naar meerdere toepassingen, moeten we als gemeente die expertise natuurlijk zelf in huis halen. Met data die we nu verzamelen proberen we de installaties nog slimmer te maken.”

Twee COASTAR rapporten helpen de gemeente hierbij op weg. Het eerste rapport geeft een overzicht van te monitoren parameters voor een optimaal beheer van infiltratiesystemen in stedelijk gebied. Daarbij maakt het rapport nuttig gebruik van eerdere en langjarige ervaringen met diepinfiltratie, bij drinkwaterbedrijven en in de glastuinbouw. Het tweede rapport geeft een overzicht van beschikbare sensoren voor het monitoren van het functioneren van diepinfiltratiesystemen en geeft een advies op welke drempelwaarden te sturen voor een effectief beheer en onderhoud.

De volgende stap in COASTAR is de ontwikkeling van een dashboard – een soort digitale vinger aan de pols – komen, waarmee beheerders onder meer zicht hebben op de gevolgen voor de grondwaterstand en -kwaliteit en waarmee zij tijdig risico’s voor putverstopping kunnen signaleren. Zo’n grafische interface moet ervoor zorgen dat tegelijkertijd meerdere systemen in de stedelijke omgeving goed kunnen functioneren.

Bert de Doelder (Gemeente Rotterdam) en Teun van Dooren (KWR) halen gegevens op van een grondwaterlogger bij de Urban Waterbuffer in Spangen. De hemelwaterinfiltratie en –onttrekking worden continu gemonitord.

 

 

 

Delen via

© 2024 Allied waters • All Rights Reserved