COASTAR-webinars op 28 september en 5 oktober


Het Nederlandse laagland kent zo zijn eigen (bekende) watervraagstukken: soms hebben we te weinig zoetwater, soms te veel of willen we graag extra voorraad. De ondergrond biedt kansen om de zoetwatervoorziening te verbeteren. De afgelopen jaren zijn binnen het kennisprogramma COASTAR diverse maatregelen uitgewerkt waarbij de ondergrond in West Nederland slim wordt ingezet. Wij nodigen u en uw collega’s uit voor twee webinars, waarin wij graag vertellen over de bevindingen van de afgelopen jaren.

Beoogde deelnemers aan de webinars zijn partijen die direct of indirect zijn betrokken bij COASTAR, zoals waterschappen drinkwaterbedrijven, provincies, ministeries, Glastuinbouw Nederland en anderen.

COASTAR-Webinar 1: Winning en gebruik van brak grondwater

Dinsdag 28 september, 15:00 – 16:30. Het grondwater in de Nederlandse kustgebieden is van nature brak, en is daarom in het verleden zelden gebruikt. Met de huidige technieken is het mogelijk om brakwaterwinning in te zetten voor drinkwaterproductie en extra opslag voor zoetwatervoorraden. In dit webinar wordt ingegaan op de kansen en aandachtspunten vanuit de maatregel Brakwaterwinning, met speciale aandacht voor twee casussen in West-Nederland: Diepe polders en Duinwaterwinning.

COASTAR-Webinar 2: Opslag in de ondergrond

Dinsdag 5 oktober, 15:00 – 16:30. In de brakke ondergrond kan zoetwater tijdelijk worden opgeslagen. Ondergrondse opslag biedt ruimte om perioden met veel of juist weinig water te overbruggen. In dit webinar wordt inzicht gegeven in kansen en aandachtspunten vanuit ondergrondse opslag van bijvoorbeeld neerslagoverschot, met speciale aandacht voor drie casussen in West-Nederland: bebouwde omgeving (Stad Rotterdam), tuinbouwgebied (Waterbank Westland) en drinkwaterwinning (Oeverinfiltratie Oasen).

Aanmelding

Via deze link kunt u zich aanmelden. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Het programma en de sprekers worden later bekendgemaakt.

Delen via

© 2024 Allied waters • All Rights Reserved