Meld je aan: maandag 24 oktober 2022 COASTAR-symposium leren, realiseren en opschalen


Op maandagmiddag 24 oktober markeren we de overgang van COASTAR van kennisprogramma naar een netwerk waarbinnen we met elkaar leren, realiseren en opschalen. Deltacommissaris Peter Glas zal deze middag zijn visie geven op de toekomst van robuust water- en landgebruik en de rol van oplossingen in de ondergrond. Verschillende COASTAR-oplossingen passeren de revue, en bestuurders gaan in gesprek over hoe we realisatie in de komende jaren vorm gaan geven. U kunt zich nu inschrijven.

In onze delta kan de ondergrond een belangrijke bijdrage leveren aan een robuuste zoetwatervoorziening voor de toekomst. Zoetwateropslag in de ondergrond overbrugt het verschil in tijd en ruimte tussen watervraag en wateraanbod. Strategische winning van brak grondwater kan verzilting tegengaan en een bron zijn voor zoetwater. In TKI-kennisprogramma COASTAR hebben partners van Zuid-Holland tot Groningen de afgelopen jaren concepten en technieken verder beproefd. Zoet op voorraad, zout op afstand.

Graag nodigen we u uit voor het COASTAR symposium Leren, realiseren en opschalen op maandag 24 oktober vanaf 12:00 uur, bij Beeld & Geluid in Den Haag. Het symposium markeert de overgang van kennisprogramma naar kennisnetwerk. Partners van COASTAR delen geleerde lessen met u en we kijken vooruit hoe we met elkaar kansen in de toekomst optimaal kunnen benutten.

Aanmelden

Programma

 • 12:00 Inloop met mogelijkheid tot lunch
 • 13:00 Welkom + toelichting programma (door dagvoorzitter Jacqueline Laumans)
 • 13:15 De toekomst van robuust water- en landgebruik door de ogen van Deltacommissaris Peter Glas
 • 13:35 De ambitie van COASTAR (vraaggesprek met Klaasjan Raat en Ida de Groot-Wallast)
 • 13:50 Voorbeelden die het verschil maken
  Een waterbank in het Westland? (Cock van Schie, tomatenteler en voorzitter watercoöperatie Nature Water)
  Brakwaterwinning Scheveningen als aanvullende bron(Gertjan Zwolsman, Dunea)
  Kansen in Noord-Holland (Koen Zuurbier, PWN)
 • 14:25 Pauze met koffie
 • 14:45 Hoe maken we onze watervoorziening weerbaarder?
  Een gesprek met bestuurders van drinkwaterbedrijven, waterschappen en de glastuinbouwsector: Manita Koop (Hoogheemraadschap van Delfland), Martine Lodewijk (PWN), Martin Matthijsse (Dunea), Jacco Vooijs (Glastuinbouw Nederland) en Sabrina Helmyr (Arcadis)
 • 15:30 Aftrap van het COASTAR-netwerk
 • 15:45 Afsluiting & borrel!

Datum en tijd: maandag 24 oktober 2022, 12:00 – 17:00
Locatie: Beeld & Geluid, Zeetraat 82, 2518 AD Den Haag

We zien u graag op de 24e!

Hartelijke groet, namens alle partners in TKI-kennisprogramma COASTAR,

Ida de Groot-Wallast (Deltares)
Klaasjan Raat (KWR)
Toon Boonekamp (Arcadis)

Zet het symposium in uw agenda

Delen via

© 2024 Allied waters • All Rights Reserved