Hoogheemraadschap van Delfland verkent mogelijkheden COASTAR pilot met tuinbouw


Hoogheemraadschap van Delfland is een van de partners in de COASTAR verkenning Westland: droge voeten en voldoende gietwater via de waterbank. Samen met ondernemers verkent zij nu de mogelijkheid voor een grootschalige pilot waarin een duurzame gietwatervoorziening en oppervlaktewaterbeheer optimaal worden gecombineerd.

“Nu verdwijnt dat water naar zee en dat vinden we jammer”, zegt beleidsmedewerker en projectleider Peter Hollanders namens Delfland. “Want behalve meer momenten met kortstondige, hevige neerslag zien we een groeiende schaarste aan hoogwaardig zoet water in perioden zonder noemenswaardige neerslag, die steeds langduriger en intenser lijken te worden. Wij zien goede kansen om hierin samen met de glastuinbouw nieuwe stappen te zetten en de weg vrij te maken voor grootschalige infiltratie van overtollig water in tijden van overvloed. In droge perioden zou je dat dan weer kunnen oppompen en geschikt maken voor gebruik als drink- of gietwater.”

Daar komt nog wel het een en ander bij kijken, zowel bestuurlijk als juridisch en financieel. Hugo Vreugdenhil van Delfland: “Voordat er structurele oplossingen mogelijk zijn, zijn er nog heel wat hobbels glad te strijken en onzekerheden weg te nemen. Wij zien echter wel goede mogelijkheden om al op korte termijn de proef op de som te nemen. Gewoon om te zien of het kan werken en welke praktische problemen we tegenkomen gedurende het traject. Daar kunnen wij en andere stakeholders in de kustregio’s lering uit trekken en later ons voordeel mee doen. De Broekpolder vinden wij voor een dergelijke pilot uitermate geschikt.”

Meer weten over de verkenning van hoogheemraadschap en glastuinbouw? Zie het volledige bericht op Glastuinbouw Waterproof.

 

Delen via

© 2024 Allied waters • All Rights Reserved