Animatie Waterbank Westland


Binnen COASTAR worden de mogelijkheden rondom de ‘Waterbank Westland’ onderzocht. Maar wat is het idee van zo’n Waterbank eigenlijk? In deze animatie wordt dit nader uitgelegd.

De Waterbank Westland is een organisatorische oplossing, die het mogelijk maakt dat de tuinbouwsector voldoende overtollig regenwater in de ondergrond injecteert om de zoetwatervoorraad aan te vullen. Het onttrekken van grondwater kost een tuinder dan geld of rechten en het injecteren van hemelwater levert juist geld of rechten op. Hiermee wordt gezorgd voor een betere balans tussen vraag en aanbod van water. Het huidige onderzoek richt zich op verschillende aspecten rondom de haalbaarheid, zoals het doorrekenen van mogelijke effecten op de ondergrond, het financiële plaatje en de juridische kant van het verhaal.

Deze voorgestelde aanpak voor het Westland verschilt wezenlijk van die in het buitenland, zegt onderzoeker Sija Stofberg van KWR. “Andere landen hebben al waterbanken, maar deze zijn puur bedoeld voor het grondwatergebruik in gebieden met watertekorten en niet voor het tegengaan van verzilting. Dat maakt het systeem in het Westland uniek.”

Wilt u meer weten? Hier vindt u het rapport ‘Verkenning Waterbank Westland’ uit 2018. Of lees onderstaand interview met Sija Stofberg.

Meer lezenhttps://www.h2owaternetwerk.nl/h2o-actueel/haalbaarheid-van-waterbank-in-westland-onderzocht

Delen via

© 2024 Allied waters • All Rights Reserved