Webinar COASTAR academisch: Jonge promovendi vertellen (dinsdag 12 maart 2024, 15:00 – 16:30)


Vier jonge onderzoekers presenteren hun (voorlopige) onderzoeksresultaten en aanbevelingen als onderdeel van diverse ondergrondse wateropslag projecten (NWO projecten AGRICOAST, AQUACONNECT, en AGRIMAR).

Simon Kreipl (PhD student TU Delft) zal ingaan op de voordelen van horizontale t.o.v. verticale putten om gezuiverd landbouw drainage water te infiltreren en terug te winnen uit relatief dunne en zoute aquifers. Hij zal resultaten laten zien van modelsimulaties en veldonderzoek te Texel. Anik Dutta (EngD student TU Delft) zal vervolgens laten zien hoe het drainagewater op Texel wordt gezuiverd van gewasbeschermingsmiddelen en hoe dat mogelijk ook kan worden aangepakt voor nitraat en fosfaat indien dat zal moeten van de nieuwe omgevingswet. Alessia Ore (PhD student WUR) zal onderzoekresultaten presenteren van de Haaksbergen pilot waar gezuiverd afvalwater via sub-irrigatie wordt gebruikt als irrigatiewater, en speciaal ingaan op de organische microverontreinigingen en hoe deze in de bodem worden omgezet naar o.a. transformatieproducten. Tenslotte zal dr. Carina Eisfeld (gepromoveerd in Mei 2023 aan de TU Delft; tegenwoordig Stichting Control in Food & Flowers) haar voornaamste onderzoeksresultaten presenteren aan de hand van een kwantitatieve microbiële risico analyse (QMRA) waaruit naar voren komt dat irrigatiewater van ondergrondse wateropslag systemen veilig is voor gewassen indien er aparte putten voor infiltratie en onttrekking worden toegepast (ASTR i.p.v. ASR). De verwijdering van de bruinrot bacterie Ralstonia is dan meer dan sterk genoeg indien deze per ongeluk vanuit sloten in het drainage systeem zou komen en vervolgens per abuis in de ondergrond wordt geïnfiltreerd.

De presentaties en vragensessies van Simon, Alessia en Anik zijn in het Engels. Verder is de voertaal Nederlands. Inleiding en uitleiding door Boris van Breukelen (TU Delft).

COASTAR webinars zijn openbaar en vrij toegankelijk. Aanmelden is niet nodig. Het webinar van dinsdag 14 maart is via deze link te volgen.

PROGRAMMA

Klik hier om deel te nemen.

14:45 – 15:00   Digitale inloop

15:00 – 15:05   Inleiding door Boris van Breukelen (TU-Delft CITG)

15:05 – 15:25    Horizontale of verticale putten voor infiltratie en terugwinning? (Simon Kreipl, TU Delft)

15:25 – 15:45    Verwijdering van gewasbeschermingsmiddelen uit drainagewater (Anik Dutta, TU Delft)

15:45 – 16:05    Afbraak en omzetting van organische microverontreinigingen in een subirrigatieproeg met gezuiverd RWZI-effluent (Alessia Ore, WUR)

16:05 – 16:25    Kwantitatieve microbiële risico analyse (QMRA) voor verwijdering bruinrotbacterie tijdens bodempassage (Carina Eisfeld, TU Delft, thans Stichting Control in Food & Flowers)

16:25 – 16:30    Slotwoord (Boris van Breukelen, TU Delft)

16:30                   Einde

Delen via

© 2024 Allied waters • All Rights Reserved