Pilot Texel bij NTR FOCUS uitzending


Kan drainagewater ondergronds worden opgeslagen zodat het zomers beschikbaar is voor irrigatie? NPO Focus was onlangs op bezoek bij de pilot Zoete Toekomst Texel en interviewde onderzoeker Boris van Breukelen (TU Delft) en akkerbouwer Mark Slot.

Boeren op Texel zijn voor zoetwater volledig afhankelijk van regenwater. En dat zorgt voor grote uitdagingen nu de Nederlandse zomers steeds droger worden. In de projecten Zoete Toekomst Texel en NWO AGRICOAST wordt gewerkt aan toepassing en verdere ontwikkeling van ondergrondse opslag voor de akkerbouw. Overtollig drainagewater wordt via een samengesteld drainagesysteem verzameld, gezuiverd en met horizontale putten dieper geïnfiltreerd. Een deel van dit water wordt zomers teruggewonnen en via hetzelfde drainagesysteem aan de bodem teruggegeven.

NPO Focus was deze zomer op bezoek bij de pilot en interviewde onderzoeker Boris van Breukelen (TU Delft) en akkerbouwer Mark Slot. Boris demonstreert onder andere de werking van de voorzuivering met actief kool. Hiermee worden gewasbeschermingsmiddelen uit het drainagewater verwijderd, zodat deze niet ook geïnfiltreerd worden.

De reportage van NPO Focus is hier terug te zien:

Delen via

© 2024 Allied waters • All Rights Reserved